Varför använder vi sociala medier?

Det finns många skäl. Ett enkelt kan vara att vi lärt oss gilla att chatta, använda Facebook istället för telefon och blogg istället för dagbok.

Före ett företag kan sociala medier användas för att lyfta ett ämne som intresserar och engagerar, sprida information som företaget vill bjuda på, dela med sig av erfarenheter och tankar från verksamheten, utöka sitt nätverk, få inspiration och fånga upp åsikter.

”Sociala nättjänster är den nya tidens cocktailpartyn. Lär dig mingla virtuellt så kommer karriärchanserna.”