Inget att förlora

När du driver en företagsblogg kommer du så småningom att inse att dina kunder lär känna dig och blir intresserade av att kontakta dig. De upptäcker vilka områden du är kunnig inom och kan hjälpa till med. Du får visa upp det du gör och får dessutom feedback på det.

När du har kommit igång kan du börja fundera på om du själv skulle vilja läsa din blogg. Kanske måste du korta ner dina inlägg, eller skriva oftare. Undvik gärna interna skämt eftersom alla läsare måste kunna förstå ditt resonemang.

Det sägs att det första som digitala invandrare (nybörjare på nätet) förväntar sig på en webbplats, är en företagsblogg. En öppen, informell väg att dela tankar och visa att man är mottaglig för kommentarer och feedback. Därav uppfattningen att ett varumärke utan en blogg är ett varumärke som inte har något att säga. Och om bloggen inte visar sig lyckosam, är den ju bara att stänga ner, radera. Så – vad har du att förlora?